Eğitim ve Geliştirme

Çalışırken gelişiyoruz...

Arıtaş’ta çalışanların eğitim ihtiyaçları şirketin stratejileri, hedefleri, İnsan Kaynakları politikaları, bireysel performans ve potansiyel değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre belirlenir ve karşılanır.

Arıtaş’ta çalışanlar, kendi mesleki ve bireysel gelişimlerini değişen ve gelişen iş dinamiklerine göre ilerletmek için her zaman fırsat bulurlar. Geri bildirim alma ve verme gelişim için olmazsa olmaz unsurlarımızdan biridir.