Performans Yönetimi

Performansı önemsiyoruz...

Arıtaş’ta çalışanlar yıllık iş hedefleri ile performans değerlendirme sistemine tabidirler. Performans hedefleri belirgin, ölçülebilir, erişilebilir, sonuç odaklı ve zaman sınırlı olarak belirlenir. Belirlenen hedeflere yönelik olarak yıl içinde ara değerlendirmeler yapılır ve varsa gerekli güncellemeler sağlanır.

Çalışanların tanımlanmış olan statülerine göre performan sonuçları, ödüllendirme, terfi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi birçok alanda dikkate alınır.